Wokół parafii

Domy zakonne na terenie naszej parafii.

Instytut Sióstr Świętej Rodziny z Bordeaux
ul. V Poprzeczna 20, 04-611 Warszawa, tel. (0-22) 815 49 35
www.rodzinasfb.warszawa.opoka.org.pl

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Dzieło Maryi”
(Focolare męskie)
ul. Paczkowska 55, 04-693 Warszawa, tel. (0-22) 613 32 09
www.focolare.org.pl

Szkoły na terenie naszej parafii:


Szkoła podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha
ul. Koryncka 33, tel. (0-22) 812 01 28
www.sp86.republika.pl

Publiczne Gimnazjum nr 102
ul. Wichrowa 4, tel. (0-22) 812 72 82
www.g102.edupage.org

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92 (i Gimnazjum)
ul. Patriotów 347, tel. (0-22) 812 47 07