Seminarium Odnowy Wiary

Seminarium Odnowy Wiary

Dla wszystkich pragnących pogłębić swoje życie duchowe, rozpoznać w sobie Dary Ducha Świętego i odkryć piękno modlitwy z Pismem Świętym.

Owoce Seminarium Odnowy Wiary, które obserwujemy od wielu lat:

 • głęboka przemiana życia uczestników,
 • pogłębienie modlitwy osobistej i wspólnotowej,
 • spotkanie żywego Boga, który jest obecny i z mocą działa w Kościele,
 • pełniejsze zaangażowanie w życie parafii i w formację w swoich wspólnotach.

Czym jest Seminarium Odnowy Wiary?

 • To 8-tygodniowe rekolekcje oparte na indywidualnej modlitwie Słowem Bożym.
 • Seminarium odbywa się co środa wieczorem, a spotkanie obejmuje: spotkanie w grupach, konferencję tematyczną i wspólną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.
 • Każdy tydzień to określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego (m.in. problem rozeznawania duchowego, przebaczenia i uzdrowienia, działania Ducha Świętego, grzechu i nawrócenia, osobistej relacji z Bogiem itd.).
 • Rekolekcje rozpoczynają się w Wielkim Poście i kończą się przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
 • Uczestnicy Seminarium zaproszeni są do codziennej, indywidualnej modlitwy z Pismem Świętym w domu. Owocami tej modlitwy dzielą się podczas środowych spotkań w małych grupach.
 • Całość rekolekcji wieńczy modlitwa o przyjęcie darów Ducha Świętego.
 • Każdy uczestnik może opuścić maksymalnie 2 środowe spotkania.
 • Rekolekcje przeznaczone są dla osób dorosłych, niezależnie od dotychczasowej formacji.

Informacje organizacyjne

 • Seminarium potrwa od 1 marca do 19 kwietnia 2023 r.
 • Pierwsze spotkanie już 1 marca w kościele