Historia

Diecezja-powstanie

Podstawowe informacje o Diecezji

Diecezja powstała 25 marca 1992 na mocy bulli papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus reorganizacej Diecezje i Prowincje w Polsce. Wydzielono ją z terytorium Archidiecezji Warszawskiej i częściowo z Diecezji Płockiej. Ordynariuszem nowej Diecezji został mianowany Bp Kazimierz Romaniuk, jego biskupami pomocniczymi zostali: Bp Zbigniew Kraszewski i Bp Stanisław Kędziora. Na katedrę wyznaczono kościół p.w. Św. Michała i Floriana na Pradze, konkatedrą została świątynia p.w. Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.

Diecezja Warszawsko-Praska obejmuje prawobrzeżną Warszawę i tereny w widłach Wisły i Bugu, ograniczone na wschodzie Kamieńczykiem, Urlami, Pniewnikiem, Kałuszynem i Latowiczem, a od południa Kołbielą i Karczewem (zobacz mapę).

Nowo powstała Diecezja Warszawsko-Praska jest szczególnie zróżnicowana kulturowo i socjalnie: ok. 40% ludności posiada wykształcenie średnie i wyższe, ok. 35% to robotnicy, rzemieślnicy lub chłopo-robotnicy, reszta to rolnicy. Sama prawobrzeżna Warszawa jest również zróżnicowana, każda dzielnica stanowi odrębny świat ze swymi problemani.

Podczas istnienia Diecezji konsekrowano 30 kościołów (1/3 w Roku Jubileuszowym), w tym także kościół katedralny odbudowany po zniszczeniach II wojny i rekonsekrowany dokładnie w dniu 100 rocznicy pierwszej uroczystości.

W okresie 8 grudnia 1998 – 8 grudnia 2000 trwały prace I Synodu Diecezjalnego, a jego zamknięcie było związane z erygowaniem Wyższego Seminarium Duchownego i poświęceniem nowego gmachu Seminarium. Dnia 5 marca 2001, po siedmiu latach prac i przy jednoczesnym urzędowaniu, poświęcono budynek Kurii Biskupiej.

Jeszcze w 1992 powołano do istnienia dwie Kapituły: Katedralną i Kolegiacką w Radzyminie; instalacje kanoników miały miejsce w marcu 1993.

Już 29 kwietnia 1992 Ordynariusz powołał diecezjalny oddział Caritas, niosący na wielu płaszczyznach pomoc ludziom potrzebującym. Zaś 1 czerwca 1994 powstał Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, a 20 listopada 1994 erygowano Dom Samotnej Matki. Szczególny charakter naszej Diecezji nadają liczne szpitale i sanatoria, głównie te w okolicach Otwocka.

Do najbardziej znaczących wydarzeń naszej krótkiej historii należy zaliczyć wizytę Ojca Świętego dnia 13 czerwca 1999 (Cmentarz w Radzyminie – poległych w czasie bitwy o Warszawę w 1920, plac przed Katedrą).

Ks. Adam Banaszek 18-11-2003

Więcej informacji na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej

HISTORIA

Ks. Dariusz Cempura –

 Pierwszy Proboszcz św. Benedykta w Warszawie Wawrze-Sadulu, organizator parafii, budowniczy kościoła i plebanii.

Syn Stanisława i Dobrosławy z d. Kosińskiej,  ur. 12 kwietnia 1964 w Warszawie (parafia św. Barbary na Koszykach). Magister teologii na PWTW (Stary Testament). Został wyświęcony 20 maja 1989 przez Józefa Kard. Glempa. Był wikariuszem w parafii w Krośniewicach i M. B. Królowej Polski w Warszawie Aninie. Diecezjalny duszpasterz lektorów w latach 1992-2000.

Od 5 października 1997 roku
korzystając z inicjatywy i gościnności Samorządu Mieszkańców Wawra, była odprawiana w niedziele Msza św. w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Solidnej 1. 

9 listopada 1997 roku (niedziela) o godz. 16
Ks. bp K. Romaniuk odprawił w siedzibie Rady Osiedla Mszę św. w intencji wspólnoty Wawra i Sadula oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieła tworzenia nowej parafii i budowy Domu Bożego.

 23 października 1998 roku
Ks. bp K. Romaniuk odprawił Mszę św. w czasie której, poświęcił Krzyż i plac pod budowę nowego kościoła przy ul. Lucerny. (pamiątkowa tabliczka na Krzyżu)

 W nocy z 2 na 3 lutego 1999 roku
nieznani sprawcy dopuścili się aktu profanacji Krzyża: został ścięty siekierami.

 12 marca 1999 roku o godz. 19
została odprawiona uroczysta Droga Krzyżowa ulicami Wawra i Sadula w intencji przeproszenia Boga za znieważenie Krzyża oraz w intencji budowy nowego kościoła. Początek Drogi Krzyżowej był na placu budowy, przy na nowo postawionym Krzyżu. Ta Droga Krzyżowa zrodziła tradycję odprawiania jej w każdy piątek przed Niedzielą Palmową.

 10 lipca 1999 roku (sobota)
została odprawiona na placu budowy uroczysta Msza św. z okazji święta patrona parafii św. Benedykta. Mszę św. odprawił ks. proboszcz W. Kalisiak, dzięki którego życzliwości i zaangażowaniu jest realizowany plan tworzenia nowej parafii i budowy kościoła wspólnym wysiłkiem mieszkańców Anina, Wawra i Sadula..

 14 marca 2000 roku
miała miejsce Droga Krzyżowa w ramach Misji 2000. (pamiątkowa tabliczka na Krzyżu)

 25 kwietnia 2001 roku
w czasie uroczystej Mszy św. odprawionej we wnętrzu zarysowanej wznoszonymi murami świątyni Ks. bp K. Romaniuk dokonał wmurowania Kamienia Węgielnego pod budowany kościół św. Benedykta – Patrona Europy w Wawrze – Sadulu.

Akt Erekcyjny Wmurowania
Kamienia Węgielnego Kościoła
Pod Wezwaniem Świętego Benedykta
Patrona Europy w Wawrze – Sadulu

 W Imię Boże – Amen!

 Działo się dnia 25 kwietnia roku pańskiego 2001
w święto Świętego Marka Ewangelisty
za pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II
gdy Pierwszym Ordynariuszem Diecezji
Warszawsko – Praskiej był Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk.

w obecności ludu bożego Parafii Anin – Wawer – Sadul,
Księdza Infułata Lucjana Święszkowskiego
– wikariusza biskupiego,
Księdza Prałata Mariana Mireckiego
– dziekana anińskiego,
Księdza Prałata Wiesława Bartłomieja Kalisiaka
– proboszcza macierzystej parafii
Pod Wezwaniem M. B. Królowej Polski
wraz z wikariuszami,
Księdza Dariusza Cempury
– delegowanego przez księdza biskupa
do budowy nowego Kościoła Świętego Benedykta,
Romana Dziedziejko,
Mariusza Jasińskiego,
Mikołaja Kadłubowskiego,
Michała Leszczyńskiego,
Krzysztofa Mycielskiego
– architektów świątyni,
inżynierów –
Antoniego Filipowicza,
Stanisława Marczykowskiego,
Piotra Karscha,
Marka Wysockiego,
Zdzisława Wołoszyna
oraz konstruktorów –
Sławomira Pawelca
i Pawła Wewióra,
przedstawicieli samorządów Wawra i Sadula:
Stanisława Kowalskiego,
Zdzisława Gójskiego
i Jerzego Rosiaka

Ksiądz Biskup Ordynariusz Kazimierz Romaniuk
dokonał Wmurowania Kamienia Węgielnego
Świątyni Parafialnej Pod Wezwaniem
Świętego Benedykta – Patrona Europy
a Poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II
podczas Jego Nawiedzenia Naszej Diecezji
dnia 13 czerwca roku pańskiego 1999.

 11 lipca 2002 roku
w święto patrona parafii św. Benedykta Ks. bp K. Romaniuk uroczyście erygował nową parafię i mianował na jej proboszcza Ks. Dariusza Cempurę. Od tego dnia rozpoczęła działalność tymczasowa kaplica i posługa duszpasterska

 W czerwcu 2003 roku
Ks. bp K. Romaniuk mianował wikariuszem parafii Ks. Adama Galikowskiego. 

19 grudnia 2004
Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju
Od dziś Msze Św. niedzielne odprawiane są w kościele

 24/25 grudnia 2004
Pierwsza Pasterka w murach kościoła

 24 – 27 marca 2005
Uroczystości Wielkiego Tygodnia po raz pierwszy odbywają się pod dachem kościoła