Spotkania Biblijne

Spotkania Biblijne

Spotkania biblijne mają charakter otwarty.

Ich celem jest wprowadzenie do osobistej lektury oraz praktykowania modlitwy tekstem Pisma Świętego (lectio divina – medytacja biblijna).

Spotkania odbywają się we wtorki (wcześniej wskazane) w sali Św. Benedykta (Dom Parafialny, wejście przez Kancelarię Parafialną) o godzinie 19.00 lub 19.15.

Jedno spotkanie w miesiącu poświęcone jest wybranym fragmentom Starego Testamentu.

Dwa/trzy spotkania w miesiącu poświęcone są kolejnym perykopom Ewangelii według Św. Marka.

Czas spotkania to około 90 minut.

Pierwsza część spotkania (w sali Św. Benedykta – Dom Parafialny) trwa około godziny i jest poświęcona na wykład wyjaśniający wybrane zagadnienia z możliwością zadawania pytań oraz wprowadzenie do osobistej modlitwy Biblią.

Druga część spotkania to osobista medytacja w kościele. Ten czas uczestnicy określają według własnego uznania.

Ze względu na zdarzenia losowe spotkanie może zostać odwołane lub może zmienić się porządek spotkań. Informacja o powyższym zostanie podana na stronie internetowej parafii i w ogłoszeniach parafialnych.

Kalendarium spotkań Biblijnych w I półroczu a.d. 2024

Luty – godzina 19.00

20 lutego              Wyznanie Piotra. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania. Warunki Naśladowania Jezusa. (Mk8,27-9,1)

27 lutego              Józef sprzedany przez braci (Rdz 37)

Marzec  – godzina 19.00

12 marca              Przemienienie Jezusa. Przyjście Eliasza (Mk 9,2-13)

19 marca              Uzdrowienie epileptyka. Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania. (Mk 9,14-32)

Kwiecień – godzina 19.00

09 kwietnia          Józef poddaje braci próbie i daje się poznać braciom (Rdz 44 -47)

16 kwietnia          Spór o pierwszeństwo. W imię Jezusa. Zgorszenie. (Mk 9,33-50)

23 kwietnia          Nierozerwalność małżeństwa. Jezus błogosławi dzieci. (Mk 10, 1-16)

30 kwietnia          Bogaty młodzieniec. Niebezpieczeństwo bogactw. Nagroda za dobrowolne ubóstwo. (Mk 10, 17-31)

Maj – godzina 19.15

07 maja                 Jakub błogosławi synów. Józef przebacza braciom (Rdz 49-50)

21 maja                 Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania. Synowie Zebedeusza. Przełożeństwo służbą (Mk 10, 32-45)

28 maja                 Niewidomy pod Jerychem. Uroczysty wjazd do Jerozolimy. (Mk 10, 46 – 11, 11)

Czerwiec  – godzina 19.15

04 czerwca           Księga Wyjścia. Narodziny Mojżesza (Wj 2)

11 czerwca           Nieurodzajne drzewo figowe. Wypędzenie przekupniów. Wiara i modlitwa. (Mk 11, 12-25)

18 czerwca           Pytanie o władzę. Przypowieść o przewrotnych rolnikach. (Mk 11, 27- 12, 12)