Bierzmowanie

Przygotowanie młodzieży szkolnej do Sakramentu Bierzmowania

w roku katechetycznym 2023/2024

* Przygotowanie trwać będzie minimum 12 miesięcy.

* Datę Bierzmowania wyznaczy ks. Proboszcz w porozumieniu z ks. Biskupem (zakładamy, że będzie to między majem a październikiem 2024r.).

Rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają kandydatów w celu przygotowania do przyjęcia sakramentu Bierzmowania i jako osoby odpowiedzialne za wychowanie zobowiązują się wspierać dziecko modlitwą oraz współpracować z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie.

* W ramach formacji kandydaci zobowiązują się:

1. Rozwijać życie modlitwy (codzienna modlitwa).

2. Uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii.

3. Przystępować co miesiąc do sakramentu Spowiedzi.

4. Brać udział w nabożeństwach w ciągu roku liturgicznego.

5. Brać udział w spotkaniach formacyjnych i celebracjach przewidzianych w czasie trwania przygotowania (średnio raz w miesiącu).

6. Poznać prawdy wiary katolickiej.

7. Zachowywać godną postawę w codziennym życiu (udział w lekcjach religii, brak uwag w szkole, kultura osobista itp.).

8. Zachować chrześcijański styl życia po przyjęciu sakramentu Bierzmowania.

9.

* Spotkania Formacyjne odbywać się będą raz w miesiącu (poniedziałek) w kościele o godzinie 1900 (w październiku, maju czerwcu o 1915 )

18 września 2023r. Konferencja

09 października 2023r. Konferencja

06 listopada 2023r. Konferencja

04 grudnia 2023r. Konferencja

08 stycznia 2024r. Konferencja

19 lutego 2024r. Konferencja

18 marca 2024r. Konferencja (Uwaga: termin może ulec zmianie)

22 kwietnia 2024r. Konferencja

06 maja 2024r. Konferencja

? maja/czerwca 2024r. Odprawa liturgiczna

* Celebracje. W trakcie przygotowań odbędzie się sześć celebracji liturgicznych. Cztery podczas Mszy w niedzielę o godzinie 19.00, nabożeństwo pokutne ze spowiedzią przed Bierzmowaniem oraz Msza z Bierzmowaniem.

12 listopada 2023r. Celebracja przekazania Wyznania Wiary.

10 grudnia 2023r. Celebracja przekazania Modlitwy Pańskiej.

28 kwietnia 2024r. Celebracja wyboru Patrona.

? maja/czerwca 2024r. Nabożeństwo pokutne ze spowiedzią.

? maja/czerwca 2024r.        Msza z Bierzmowaniem

* Rodziców i Kandydatów prosimy  o :

– potwierdzenie podpisem (rodzice) udziału w Mszach niedzielnych, nabożeństwach okresowych, spowiedzi.

– dostarczenie metryki chrztu do końca roku 2023r. (Dotyczy ochrzczonych i przyjmujących I Komunię Świętą poza parafią Św. Benedykta – Patrona Europy w Warszawie.)

– wpłatę 100 zł;- do końca września 2023r. (katechizm Youcat, Modlitewnik Youcat; karty formacyjne i informacyjne przekazywane w czasie przygotowań; dar ołtarza w czasie liturgii Bierzmowania).

Odpowiedzialny za przygotowanie ks. Marcin

mail: swbenedykt.wikariusz@gmail.com

tel.: +48 782 242 093