Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, rozpoczynając wizytę duszpasterską, nie mamy na razie dużej sali na spotkania duszpasterskie, więc aby ją stworzyć, chcemy pozyskać ją z pomieszczeń na parterze domu parafialnego w skrzydle za kancelarią, które nie były zagospodarowane.

Parafia złożyła wniosek do PFRON o dofinansowanie prac mających na celu przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu: „Dostępna przestrzeń publiczna” i otrzymałą dofinansowanie w kwocie 124 tysięcy złotych.

Postęp prac w połowie marca

Pierwsze wyburzenia

Pierwsze prace