A A A

Spotkania biblijne

 

Spotkania Biblijne

Spotkania biblijne mają charakter otwarty.

Ich celem jest wprowadzenie do osobistej lektury oraz praktykowania modlitwy tekstem Pisma Świętego (lectio divina – medytacja biblijna).

Spotkania odbywają się we wtorki (wcześniej wskazane; najczęściej trzy wtorki w miesiącu) w Sali Domu Parafialnego o godzinie 19.00 lub 19.15.

Jedno spotkanie w miesiącu poświęcone jest wybranym fragmentom Starego Testamentu.

Dwa spotkania w miesiącu poświęcone są kolejnym perykopom Ewangelii według Św. Marka.

Czas spotkania to około 90 minut.

Pierwsza część spotkania (w sali) trwa około godziny i jest poświęcona na wykład wyjaśniający wybrane zagadnienia z możliwością zadawania pytań oraz wprowadzenie do osobistej modlitwy Biblią.

Druga część spotkania to osobista medytacja w kościele. Ten czas uczestnicy określają według własnego uznania.

Ze względu na zdarzenia losowe spotkanie może zostać odwołane lub może zmienić się porządek spotkań. Informacja powyższym zostanie podana na stronie internetowej parafii i w ogłoszeniach parafialnych.

Kalendarium spotkań Biblijnych w II półroczu a.d. 2023

Wrzesień – godzina 19.00

12 września – Mk 6,33-44 Pierwsze rozmnożenie chleba

19 września – Rdz 25,20-34 Potomkowie Izaaka – Ezaw i Jakub

26 września – Mk 6,45-56 Jezus chodzi po jeziorze. Uzdrowienia w Genezaret.

Październik – godzina 19.15!!!

3 października – Mk 7,1-23 Spór o tradycję. Prawdziwa nieczystość

10 października – Rdz 27,1 - 35,29 – Jakub - Izrael

Listopad – godzina 19.00

7 listopada – Mk 7, 24-37 Wiara Syrofenicjanki. Uzdrowienie głuchoniemego

14 listopada – Rdz 37, 1 – 50,26 Józef Egipski

28 listopada – Mk 8, 1-13 Drugie rozmnożenie chleba. Nowe żądanie znaku.

Grudzień – godzina 19.00

5 grudnia – Mk 8, 14-26 Kwas Faryzeuszów. Uzdrowienie niewidomego.

12 grudnia – Łk 2 Ewangelia Dzieciństwa Jezusa Chrystusa.