A A A

Dokumenty porzebne do Sakramentów Św.

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów św. i pogrzebu

 

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka wydany przez USC (tylko do spisania),
 • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania o praktykowaniu wiary, (do zaświadczeń powinni otrzymać kartki do spowiedzi, które to podpisane przez spowiednika przynoszą przed samym chrztem),
 • dane rodziców chrzestnych: nazwisko, imię, wiek, wyznanie i adres zamieszkania,
 • jeśli chrzestni mieszkają w naszej parafii, to rodzice dziecka podają jedynie ich dane.

 

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być: osoby żyjące w niesakramentalnych związkach małżeńskich, osoby bez bierzmowania, młodzież przed ukończeniem 16 roku życia.

 

Wszelkie trudności związane ze chrztem dziecka należy omawiać wcześniej w kancelarii parafialnej.

 Do Chrztu niezbędne są

 • - BIAŁA SZATA - ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie - symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa; 
  rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; 
 • - ŚWIECA CHRZCIELNA - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

 

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w przygotowaniu do sakramentu birzmowania.

  

I KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka.

 

MAŁŻEŃSTWO

 

       Datę i godz. ślubu można zamawić w kancelarii parafialnej

       Dokumenty potrzebne do ślubu zbiera się, ze względu na ich ważność, dopiero na 3 miesiące przed ślubem.

 

        ŚLUB KONKORDATOWY:

 • świadectwo chrztu z parafii chrztu - aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, z zaznaczeniem do ślubu kościelnego,
 • świadectwo bierzmowania,
 • dowody osobiste,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym ( narzeczeni idą wspólnie do jednego U.S.C. ze swoimi aktami urodzenia i dowodami osobistymi ),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich i poradni rodzinnej (jeśli są w trakcie realizacji-można dostarczy później),
 • osoby owdowiałe przedstawiają dodatkowo kościelne świadectwa zgonu zmarłego współmałżonka.

W przypadku kiedy żadne z narzeczonych nie mieszka na terenie naszej parafii, należy wziąć pozwolenie - tzw. substytucję - z jednej z parafii narzeczonych.

 

      JEŚLI WCZEŚNIEJ ZOSTAŁ ZAWARTY ZWIĄZEK CYWILNY:

 • świadectwo chrztu z parafii chrztu - aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, z zaznaczeniem do ślubu kościelnego,
 • świadectwo bierzmowania,
 • dowody osobiste,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich i poradni rodzinnej (jeśli są w trakcie realizacji-można dostarczy później)
 • akt zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego.

W przypadku kiedy żadne z narzeczonych nie mieszka na terenie naszej parafii, należy wziąć pozwolenie - tzw. substytucję - z jednej z parafii narzeczonych.

 

Po zebraniu potrzebnych dokumentów narzeczeni przychodzą razem, około 2 miesięcy przed ślubem, do kancelarii parafialnej, gdzie spisywany jest protokół przedślubny i zapowiedzi.

 

                 

 

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu z USC,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).